• English
  • Català

User menu

Shopping cart

No products in cart

Artists

Berta Xirinachs

 

“Qui pinta figura, si no pot ser ell mateix, no la pot concebre.” 

-Dant

 

En l´obra de Berta Xirinachs, el veritable coneixement de l´objecte no s'obté mitjantçant una  simple observació empírica, o pel registre d´un reflex. Sino quan el que coneix i allò conegut, el que  veu i la cosa vista, coincideixen en un acte que transcendeix tota diferènciació. El seu discurs no s'adapta al sentit occidental de les distincions, i no és estrany que els seus  referents plàstics, pescats d´una vasta geografia temàtica, recuperin una concepció pànica, on l'abstracció i la pèrdua d´objectivitat, no responen a un simple recurs tècnic i intel.lectual, sinó a un  procés d´intuïció. Així lluny de pretendre una síntesi didàctica de la seva experiència directa sobre aquets paisatges monumentals, l´artista proposa un projecte d´arquitectura de l'esperit, una taxonomia, distanciada i  ordenadora, de les seves passions. Aquest aspecte confessional està, però, impregnat d´un important contingut teatral. L´esperit, en mostrar‐se es revesteix d´ambiguïtat i  hermetisme:l´exotisme es converteix en quelcom de molt proper i familiar,unes paraules  il.legibles anuncien algun desig inconfessable, l´assimetria i la gestualitat asserenen, la geometria i  els colors plans ens condueixen a través d´un laberint jeroglífic,que no pretén ser  desxifrat... L'enigma vol ser resolt en la seva formulació, on representació i veritat es confonen: revelar‐se tot amagant‐se, o la darrera paradoxa d´aquesta comedianta. 

 -Joan Peix i Ventayols

2015
01 06 2015
31 07 2015